Dijaspora

Crna Gora se zalaže za stvaranje i unapređenje uslova za uključivanje dijaspore - iseljenika u društveni, ekonomski i politički život Crne Gore. Stoga je posebna pažnja posvećena dijaspori – iseljenicima, što je sastavni dio unutrašnje i vanjske politike Crne Gore.

Odnos Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima zasniva se na uzajamnoj privrženosti i saradnji, pružanju pomoći i jačanju međusobnih veza, uz uvažavanje specifičnosti i potreba svih pripadnika dijaspore - iseljenika.

Ministarstvo vanjskih poslova posredstvom diplomatsko-konzulanih predstavništava Crne Gore, i u saradnji s Upravom za dijasporu i drugim nadležnim organima, kontinuirano radi na očuvanju državnog identiteta naše dijaspore-iseljenika i njihove pripadnosti Crnoj Gori, naročito u smislu očuvanja jezika, kultura i tradicija.

Za više informacija možete vidjeti na sledećem linku

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?