Diplomatska akademija

Diplomatska akademija je posebna organizaciona jedinica nadležna za obuku i razvoj diplomata i svih državnih službenika koji rade na zastupanju interesa Crne Gore u inostranstvu.

Akademija omogućava kontinuirano učenje i usavršavanje kroz profesionalne programe i ispite u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa. Posebno podstiče međunarodnu saradnju i razmjenu znanja i iskustava savremene diplomatije, vrednovanje učenja, kreativnosti i inovacija. Teži da djeluje kao centar izvrsnosti za razvoj nove generacije diplomata.

Diplomatska akademija osnovana je 2003. godine kao zajednički projekat Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prateći najbolje prakse sličnih institucija u svijetu, Diplomatska akademija je 2007. godine postala organizaciona jedinica Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?