Diplomatsko-konzularna predstavništva

Sastavni dio Ministarstva vanjskih poslova su diplomatsko-konzularna predstavništva: ambasade, misije pri međunarodnim organizacijama i generalni konzulati.

Diplomatsku-konzularnu mrežu Crne Gore čini: 28 Ambasada, šest Misija, četiri Generalna konzulata i Kancelarija ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu, Republika Azerbejdžan.

Diplomatsko-konzularna predstavništva

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?