Đorđe Janković

Šef Kabineta ministra vanjskih poslova

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Đorđe Janković rođen je 17.05.1985. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirao je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na političko-administrativnom smjeru.

Karijera

Radni angažman otpočeo je septembra 2008. godine u tadašnjem Sekretarijatu, kasnije Ministarstvu za evropske integracije Crne Gore, gdje je obavljao poslove savjetnika u Direkciji za pristupanje EU. Bio je, takođe, sekretar pregovaračke Grupe za industriju, trgovinu, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima.

Decembra 2010. nastavlja karijeru u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, gdje je bio šef Odsjeka za ekonomska i finansijska pitanja EU. Bio je sekretar dva pregovaračka poglavlja (16 – Oporezivanje i 29 – Carinska unija).

U periodu od juna do decembra 2012. godine radio je u Ministarstvu vanjskih poslova Kipra kao predstavnik  Crne Gore tokom kiparskog predsjedavanja Savjetom EU.

Od septembra 2015. do maja 2019. godine radio je u Ambasadi Crne Gore u Beču, Republika Austrija.

Od maja 2019. godine obavlja funkciju šefa Kabineta u Ministarstvu vanjskih poslova.