Dr Ismet Latić

Državni sekretar

Ismet Latić rođen je u Petnjici 10. Aprila 1980. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu IUNP. Interdisciplinarni postdiplomski studij Diplomatije - Pravni Fakultet, Ekonomski Fakultet i Fakultet Političkih Nauka završava, na Univerzitetu u Sarajevu. Osnovne studije pohađa na Fakultetu za Kriminalistiku Kriminologiju i Sigurnost, Univerzitet u Sarajevu.

  • Stručno osposobljavanje i praksu obavlja u uredu šefa misije OSCE-a u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Pohađao program stručnog osposobljavanja na  Univerzitetu u Laidenu i Haškoj Akademiji u Den Hagu, Holandija.
  • U periodu od novembra 2019. godine do novembra 2021. godine bio na poziciji generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
  • Bio član Nacionalnog operativnog tima za suzbijanja nasilnog ekstremizma (NOT), kao i član Mješovite komisije Vlade Crne Gore za implementaciju Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice.
  • Od jula 2014. do novembra 2019. godine bio zaposlen u opštini Petnjica na poziciji rukovodioca Službe predsjednika opštine.
  • Za odbornika u Skupštini opštine Petnjica biran u dva mandata.
  • Govori engleski a koristi se njemačkim, arapskim, turskim i ruskim jezikom.

Kontakt

Dr Ismet Latić

Državni sekretar