EBRD pomaže Crnoj Gori da poveća investicije u obnovljive izvore energije

Objavljeno: 18.07.2022. 12:43 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Vlada pokreće program za uspostavljanje aukcija za obnovljive izvore energije

  • Crna Gora će uvesti tržišni mehanizam podrške za obnovljivu električnu energiju
  • Projekat tehničke saradnje koji podržavaju EBRD, Italija i Austrija
  • Novi zakon o obnovljivim izvorima energije pomoći će ostvarivanju klimatskih ciljeva

Crna Gora planira da aukcijama za obnovljive izvore energije, koje će privući privatne investicije u ovaj sektor, poveća učešće obnovljivih izvora u svom energetskom miksu.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržaće Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore da implementira program za uvođenje aukcija. Ova tehnička podrška finansirana je bespovratnim sredstvima EBRD-a, Saveznog ministarstva finansija Austrije putem „Partnerstva sa visokim uticajem na klimatske akcije“ (HIPCA) i Italije putem „Centralnoevropske inicijative“ (CEI).

Cilj programa je da se Crnoj Gori pomogne u povećanju korišćenja čiste energije i izgradnji održivog i diversifikovanog energetskog sektora stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja za privatne investicije. Crna Gora, koja ima snažan potencijal energije vjetra i sunca, moći će tako da koristi ove resurse po konkurentnim cijenama.

Program će prvo podržati vlasti u razvoju sveobuhvatnog pravnog okvira u vidu novog zakona o obnovljivim izvorima energije, koji će postaviti temelje za ubrzanje rasta udjela obnovljivih izvora energije. Nakon toga, radiće se na  pripremi i sprovođenju  konkurentnih javnih nabavki za dodjelu tržišne podrške za proizvođače obnovljive električne energije.

Remon Zakaria, direktor EBRD-a u Crnoj Gori, rekao je:

Veliko nam je zadovoljstvo što podržavamo Crnu Goru da uvede najbolje međunarodne standarde koji će pomoći da se povećaju investicije u obnovljivu energiju. Reformom energetskog sektora, Crna Gora će moći da na dobar način iskoristi svoje bogate izvore obnovljive energije, uz pozitivan doprinos  životnoj sredini i privredi.

EBRD pomaže Crnoj Gori da poveća investicije u obnovljive izvore energije

S obzirom da naša država raspolaže značajnim potencijalima obnovljivih izvora energije, kao što su hidropotencijal, potencijal vjetra, solarna energija i biomasa, naš prioritet je bio i ostaje proizvodnja obnovljive, odnosno čiste energije. Mi želimo da klimatske i ekološke izazove pretvorimo u naše prilike i konkurentske prednosti, osiguravanjem pravedne i inkluzivne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti. Crna Gora će i dalje, u skladu sa svojim prioritetima iz oblasti energetike, nastaviti aktivnosti na obezbjeđenju sigurnog snabdijevanja energijom, razvoja konkurentnog tržišta energije i održivog energetskog razvoja, uz aktivnu saradnju sa svima koji imaju iste ciljeve,

istakao je potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović izražavajući zahvalnost za finansijsku i tehničku podršku evropskih partnera uz uvjerenje da će buduća saradnja na ovom projektu biti uspješna i da će doprinijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Većina električne energije u Crnoj Gori proizvodi se u termoelektrani Pljevlja i hidroelektranama Perućica i Piva. Konkurentni procesi nabavke za obnovljive izvore energije će omogućiti Crnoj Gori da poveća svoj udio u solarnim projektima i projektima vjetra i smanji zavisnost od uglja.

Pored koristi za životnu sredinu, povećanje investicija u obnovljive izvore energije moglo bi potencijalno pomoći državi da diverzifikuje svoju ekonomiju, koja se trenutno u velikoj mjeri oslanja na turizam. Postojeći podvodni kabl za struju koji povezuje Crnu Goru sa Italijom, kao i druge interkonekcije sa susjednim zemljama, mogli bi pomoći da se zemlja pozicionira kao izvoznik čiste energije.

EBRD podržava Crnu Goru u razvoju održivog i diversifikovanog energetskog sektora kroz politički dijalog, tehničku pomoć i ulaganja. EBRD je do danas uložila više od 700 miliona eura u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?