Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran

Objavljeno: 13.01.2023. 13:29 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

 Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski Trg 46, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran – Velika plaža, Opština Ulcinj.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 08.02.2023.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u skupštinskoj Sali zgrade Opštine Ulcinj, dana 27.01.2023.godine, sa početkom u 10 časova.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?