Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju

Objavljeno: 22.11.2021. 13:05 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU


Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana od objavljivanja javnog poziva, tj. od 27. oktobra do 17. novembra 2021. godine.  

Način sprovođenja javne rasprave: Dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija u pisanoj formi na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja: Rimski trg broj 46, 81.000 Podgorica ili elektronskim putem na e-mail adresu: milena.jovetic@mek.gov.me , tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Takođe, Ministarstvo ekonomskog razvoja bilo je na raspolaganju za održavanje sastanaka sa subjektima koji za to iskažu interesovanje, na kojima bi mogli iznijeti svoje stavove, mišljenja, primjedbe i sugestije o Nacrtu zakona.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi: mr Milena Jovetić, načelnica Direkcije za regionalni razvoj

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi: U toku Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju nije bilo zainteresovanih učesnika.

Rezime dostavljanih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja: U skladu sa konstatacijom da tokom Javne rasprave nije bilo zainteresovanih učesnika, ističemo dana Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju nije bilo dostavljenih sugestija, primjedbi i predloga.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?