Javni poziv- NACRT ZAKONA O LJETNJEM RAČUNANJU VREMENA

Objavljeno: 02.08.2022. 12:27 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O LJETNJEM RAČUNANJU VREMENA

i upućuje

JAVNI POZIV 

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o ljetnjem računanju vremena.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nacrt zakona o ljetnjem računanju vremena će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o ljetnjem računanju vremena mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: dragan.vukcevic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Objavljen: 02.08.2022.
Rok za prijavu: 22.08.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?