JAVNI POZIV za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2024. godinu

Objavljeno: 29.05.2024. 06:04

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2024. godinu, u okviru mjere 2.2.2. Podrška organskoj proizvodnji.

Predmet Javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Sl. list CG“, br. 56/13).

Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku po hektaru (ha) proizvodne površine, uslovnom grlu stoke, jedinki živine i broju pčelinjih društava, koji su u okviru organske proizvodnje registrovani u Registru subjekata u organskoj proizvodnji.

U cilju preciznog utvrđivanja korišćenja poljoprivrednih površina, sve površine za koje se zahtijeva podrška moraju biti prostorno identifikovane u dijelu softverskog rješenja – Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP).

Proizvođači koji u tekućoj godini prvi put potpisuju Ugovor o kontroli i sertifikaciji sa ovlašćenim kontrolnim tijelom za sertifikaciju (proizvođači kojima je odobren ulazak u prelazni period) u obavezi su da u momentu podnošenja zahtjeva potpišu Ugovor o dodjeli sredstava podške, kojim se obavezuju da će u organskoj proizvodnji ostati najmanje tri godine, u suprotnom biće u obavezi da vrate cjelokupan iznos podrške dobijen u prethodnim godinama.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a iste se mogu dobiti i u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove i kontrolu na terenu u oblasti biljne proizvodnje i Direkciji za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju - Odsjek za regionalnu koordinaciju Bijelo Polje.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 020/672-007.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku je od 29.05.2024. godine do 18.07.2024. godine. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 07.08.2024. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 29.05.2024.
Rok za prijavu: 18.07.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?