JAVNI POZIV za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2022. godinu

Objavljeno: 21.03.2022. 07:31 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2022. godinu

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2022. godinu i programa 2.1.10 Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2022. godinu. Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kao i Zahtjev za dodjelu  podrške objavljeni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv .

Rok za dostavljanje Zahtjeva za odobravanje podrške je 30. april 2022. godine. Investicija se mora započeti i realizovati u 2022. godini, a za nabavku opreme za mužu, opreme za hlađenje mlijeka, rostfrajnih kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju vimena prije i nakon muže.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 5.000€ uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije za nabavku opreme za mužu, kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju, odnosno do 2.500€, a za nabavku opreme za hlađenje mlijeka podrška iznosi do 70% prihvatljive investicije, odnosno 3.500€. Pored iznosa podrške od 50% (70% za nabavku opreme za hlađenje mlijeka) još dodatnih 10%, odnosno ukupno 60% (80% za nabavku opreme za hlađenje mlijeka) podrške od iznosa prihvatljive investicije mogu ostvariti oni podnosiocii zahtjeva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno koji su upisani su u registar poljoprivrednika u skladu sa propisom kojim je uređeno obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja i koji su do trenutka podnošenja zahtjeva za podršku, izmirili doprinose u skladu sa zakonom, dospjele do 30. juna 2021. godine, po osnovu upisa u ovaj registar.

Dodatnih 10% ostvaruju žene podnosioci zahtjeva.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Podgorica

020/482-150

020/482-281

Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?