JAVNI POZIV za javne konsultacije o Nacrtu Uredbe o jedinstvenoj kontakt tački za usluge

Objavljeno: 02.06.2021. 07:46 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javne konsultacije Nacrt uredbe o jedinstvenoj kontakt tački za usluge i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta uredbe o jedinstvenoj kontakt tački za usluge.

Ministarstvo ekonomskog razvoja uspostavlja Jedinstvenu kontakt tačku za usluge (JKT) koja će funkcionisati u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. Naime, Zakon o uslugama (Sl. list CG, br. 71/07) utvrđuje njeno funkcionisanje putem internet stranice, na kojoj se na crnogorskom i engleskom jeziku, svim zainteresovanim licima pružaju informacije o postupcima i uslovima za pristup ili pružanje usluga u Crnoj Gori. Navedenim zakonom je takođe propisano, da informacije moraju biti jasne, nedvosmislene, lako dostupne i redovno ažurirane. Nadležnim organima se utvrđuje obaveza da obezbijede da pružaoci usluga, bilo putem JKT ili kod nadležnog organa, dobijaju potrebne obrasce i odgovarajuću dokumentaciju, kao i da obavljaju sve radnje, koje se odnose na sprovođenje postupka, kao i druge radnje potrebne za dobijanje odobrenja za pristup ili pružanje usluga. Uredbom o o jedinstvenoj kontakt tački za usluge biće propisan način saradnje i razmjena informacija sa Ministarstvom ekonomskog razvoja po ovom pitanju.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt uredbe mogu se dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja, Rimski Trg broj 46, PC Vektra  Podgorica, kao i na e-mail: azra.nokovic@mek.gov.me. Kontakt osoba zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je Azra Noković, samostalna savjetnica u Direkciji za regionalnu trgovinsku saradnju i pristup tržištu usluga.

Javne konsultacije o Nacrtu uredbe trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?