Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize

Objavljeno: 09.09.2021. 06:39 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave  u pripremi zakona i strategija („Sl list CG“, br, 41/18), a u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI  POZIV

Za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta u 2022. godini

Pozivaju  se nevladine organizacije i zainteresovana javnost da komentare, inicijative i predloge za unaprijeđenje Sektorske analize pošalju elektronski na e-mail adresu: dragana.djukic@mpsv.gov.me i zorica.djuranovic@mpsv.gov.me .

Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog Javnog oglasa.

Tekst nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini, nalazi se u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 09.09.2021.
Rok za prijavu: 26.09.2021.
Naziv:Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize
Tip:javni
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?