JAVNI POZIV za NVO - Sektorska analiza za 2022. godinu

Objavljeno: 21.09.2021. 06:31 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG br.41/18), u vezi člana 32 a Zakona o nevladinim organizacijama Ministarstvo ekonomskog razvoja – Direkcija za zaštitu potrošača raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budžeta u 2022. godini, u oblasti zaštite prava potrošača.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 21.09. do 07.10.2021. godine.

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare, inicijative, predloge i sugestije na Nacrt sektorske analize dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja putem e mail adrese: jasna.vujovic@mek.gov.me.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?