Javni poziv za NVO za izradu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu

Objavljeno: 10.12.2021. 08:24 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE
ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZANATSTVU

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zanatstva da predlože predstavnika za člana radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zanatstvu.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu, nevladina organizacija dostavlja:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika/cu.

Predlaganje predstavnika vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), koji se može preuzeti ovdje (Obrazac 2).

Rok za dostavljanje predloga predstavnika je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja, Rimski trg broj 46 (III sprat), radnim danima od 7-15h ili poštom na adresu:

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Direktorat za industrijski i regionalni razvoj - Direkcija za industrijsku politiku i razvoj zanatstva

Rimski trg, broj 46 

81000 Podgorica 

sa napomenom: “Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zanatstvu”.

Predlog za člana/cu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici www.gov.me/mek i portalu e-uprave https://www.euprava.me/eparticipacije, objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva ekonomskog razvoja koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za industrijski i regionalni razvoj - Direkcija za industrijsku politiku i razvoj zanatstva.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?