Javni poziv za sprovođenje javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu

Objavljeno: 06.06.2023. 11:59 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma  daje na javnu raspravu

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu

i

upućuje 

JAVNI POZIV 

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost), da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unaprjeđenju kvaliteta teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola.

Primjedbe, predlozi i sugestije za nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail: tanja.markoc@mek.gov.me i lidija.radovic@mek.gov.me na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 od dana objavljivanja ovog poziva, tj.  najkasnije do 26. juna 2023. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o predmetnom zakonu će se održati u Podgorici 19. juna 2023. godine  sa početkom u 11 časova u prostorijama Stare zgrade Vlade.

Program javne rasprave dat je na Obrascu 3 propisanom Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma www.gov.me/mek i portalu e-uprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma  će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?