Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu

Objavljeno: 15.03.2022. 10:58 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu Programa rada Vlade Crne Gore za 2022. godinu, i zaključka Vlade Crne Gore br.04-641/2 od 24.02.2022. godine,

 

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

 

objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće u postupku dodjele sredstava za

Program za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu

 Programom za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu omogućeno je podsticanje razvoja crnogorskih zanata pružanjem finansijske podrške za nabavku opreme i alata za obavljanje zanatske djelatnosti kao i promotivnih aktivnosti organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama i izrade promotivnog materijala.

 Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva zanatlije da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za razvoj i promociju zanatstva za 2022.godinu.

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vrši se korišćenjem digitalnog sertifikata putem platforme, link za pristup na adresi https://programi.gov.me, uz korisničko uputstvo o načinu apliciranja koje se nalazi na web stranici Ministarstva ekonomskog razvoja www.gov.me/mek.

Sve informacije kao i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomskog razvoja, radnim danima u periodu od 10-13h, i putem e-maila: maja.jokanovic@mek.gov.me i lidija.radovic@mek.gov.me.

U nastavku je Javni poziv.

Link za korisničko uputstvo za prijavu https://www.youtube.com/watch?v=r9LfGjKuJjY


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?