JICA pruža mogućnost pohađanja on-line seminara pod nazivom "Local Tourism Development through Practical Management of Cultural Resources"

Objavljeno: 14.06.2022. 11:27 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Japanska Agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja on-line seminara pod nazivom "Local Tourism Development through Practical Management of Cultural Resources" u periodu 22. avgust – 09. septembar 2022. godine.

 Kandidati moraju ispunjavati sve uslove navedene u generalnom informatoru i dužni su dostaviti popunjeni aplikacioni formular, Izvještaj (Inception Report), potvrdu o znanju engleskog jezika i kopiju pasoša. 

U nastavku možete preuzeti navedenu dokumentaciju:

 - Aplikacioni formular

- Generalne informacije o on-line seminaru i formu Izvještaja (Inception Report)

 Rok za dostavljanje aplikacione dokumentacije je 01. jul 2022. godine.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja u vezi seminara je Ivona Savićević, Direkcija za ekonomske odnose sa inostranstvom (e-mail: ivona.savicevic@mek.gov.me; tel: 020 482-424).

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?