Kabinet ministra bez portfelja I

Kabinet ministra bez portfelja I obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa vršenjem funkcije ministra bez portfelja koji je zadužen za sprovođenje politike u oblasti borbe protiv korupcije, praćenje rada institucija zaduženih za tu oblast, kao i saradnju sa domaćim i inostranim institucijama zaduženim za borbu protiv korupcije, predlaganje akata vezanih za oblast borbe protiv korupcije, praćenje implementacije tih akata i obavljanje drugih poslova iz djelokruga Generalnog sekretarijata.

Kontakt

Kabinet ministra bez portfelja I

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 020 482-855