Kabinet ministra bez portfelja II

Kabinet ministra bez portfelja II obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa vršenjem funkcije ministra bez portfelja koji je zadužen za oblast inkluzije i ljudskih prava, kao i druge poslove iz djelokruga Generalnog sekretarijata.

Kontakt

Kabinet ministra bez portfelja II

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 879