Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku

Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa vršenjem funkcije potpredsjednika Vlade i predsjednika radnog tijela Vlade, kao i druge poslove iz djelokruga Generalnog sekretarijata.

Kontakt

Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 828