Kabinet potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj

Kabinet potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj  obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa vršenjem funkcije potpredsjednika Vlade, kao i drugi poslovi iz djelokruga Generalnog sekretarijata.

Kontakt

Kabinet potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 901