Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

U Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava obavljaju se poslovi koji se odnose na stručne i adminsitrativne poslove za potrebe zastupanja Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i obezbjeđuju uslovi za odgovarajuću komunikaciju između Crne Gore i Evropskog suda za ljudska prava, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Kontakt

Valentina Pavličić

zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Adresa:
Serdara Jola Piletića 8/6
Telefon:
+382 20 244 036+382 20 244 117