Konzularni poslovi

Konzularni poslovi se odnose na zaštitu prava i interesa Crne Gore, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu, razvijanje veza sa crnogorskim građanima koji se nalaze na radu i boravku u drugim državama.

U konzularnom domenu su značajna pitanja za državnu granicu Crne Gore, stručna saradnja sa drugim državnim organima u pogledu međunarodno-pravne pomoći; pripremanje i vođenje pregovora za zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti konzularnih odnosa i drugih oblasti, konzularna zaštita interesa naših državljana u inostranstvu i stranih državljana u Crnoj Gori, kao i praćenje vizne politike i njeno sprovođenje u diplomatsko-konzularnoj mreži.

Konzularni poslovi obuhvataju nadzor Uprave za dijasporu i rad sa dijasporom; posredovanje u pružanju međunarodno-pravne pomoći između crnogorskih i stranih pravosudnih, upravnih ili drugih državnih organa u građanskim, krivičnim i upravnim stvarima; praćenje i analizu konzularnih odnosa Crne Gore s drugim državama; saradnju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja akreditovanih u Crnoj Gori; izdavanje diplomatskih i službenih pasoša, zatim diplomatske privilegije i imunitete akreditovanih lica u Crnoj Gori, kao i rad počasnih konzulata Crne Gore u inostranstvu i koordiniranje poslova u vezi sa uspostavljanjem i razvijanjem konzularnih odnosa sa drugim državama.

Vize info

Šta je viza?
Vrste viza
Postupak za izdavanje vize
Garantno ili pozivno pismo
Obrazac zahtjeva za izdavanje vize
Korisne informacije za putovanja
Vize-kontakt

Konzularni poslovi

Osnovne konzularne funkcije
Putne isprave
Upozorenja
Državljanstvo
Preleti aviona
Dijaspora
Propisi


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?