Lista predstavnika NVO koje su ispunile uslove iz ponovljenog Javnog poziva za učešće u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025

Objavljeno: 05.07.2021. 14:47 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa ponovljenim Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ ce za člana/ icu radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

 

LISTU PREDSTAVNIKA/ CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koje su ispunile uslove iz ponovljenog Javnog poziva Ministarstva ekonomskog razvoja od 18.06.2021 godine za učešće u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom:

 1. Jelena Krivčević, predložena od strane NVO “Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije”.

Ministarstvo ekonomskog razvoja uputilo je ponovljeni Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ ce za člana/ icu radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju NVO “Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije”, utvrđeno je da su ispunjeni svi uslovi propisani članovima 4, 5, 6 i 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18).  Imajući u vidu da kandidatkinja posjeduje svu neophodnu dokumentaciju, ali i bogato iskustvo u oblasti turizma, kao i zbog činjenice da je dobitnica brojnih nagrada iz pomenute oblasti, te autorka velikog broja tekstova, publikacija i izvještaja koji se bave temom turizma, to je utvrđeno da se prihvati kandidatura koju je podnijela NVO “Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i prokletije”.

  Shodno članu 8 stav 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), u nastavku je spisak nevladinih organizacija koje su dostavile neuredne i nepotpune prijave:

  • NVO “Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj”
  • NVO “Opštinsko udruženje multiple skleroza Bijelo Polje”
  • NVO “Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore”
  • NVO “Prioritet”
  • NVO “Preventivno-edukativni centar”
  • NVO “Ekvivalent”

  Uvidom u dokumentaciju koje su dostavile gore navedene nevladine organizacije, a koje su predložile isto lice – Gdina Milorada Hajrovića, utvrđeno je da nije ispunjen uslov propisan članom 7 stav 1 tačka 8 Uredbe, odnosno da predloženi kandidat ne posjeduje stručni rad, sertifikat ili drugi dokument u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo.

  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?