Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Objavljeno: 13.10.2021. 12:47 Autor: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA CRNE GORE

Na osnovu člana 84 stav 6 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

LISTU PRIJAVLJENIH KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA           POLAGANJE VIŠEG DIPLOMATSKO-KONZULARNOG ISPITA

Na osnovu prijave za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita na javni oglas od 17. septembra 2021. godine i priloženih dokaza, uslove za polaganje ispita ispunili su sljedeći kandidati:

  1. Marko Stevanović 
  2. Pavle Karanikić 
  3. Sanja Radulović 

Broj: 10-900/21-245

  Podgorica, 12. oktobar 2021. Godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?