Lista predstavnika/ica NVO- Smjernice za sprovođenje psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja u porodici

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu radnog tijela za izradu Smjernica za sprovođenje psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja u porodici

Lista je sačinjena na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu radnog tijela za izradu Smjernica za sprovođenje psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja u porodici, koji je objavljen dana 03.12.2021. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?