Mehanizam za primjedbe

RCTP-ov Mehanizam za primjedbe pruža mogućnost za podnošenje primjedbi RCTP timu (timu Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja), kako bi olakšao rješavanje zabrinutosti problemima, a u vezi sa nepoštovanjem ekoloških i socijalnih politika. 

Primjedbu mogu podnijeti pojednici ili zajednice. Cilj mehanizma je da se primjedbe riješe sporazumno na nivou sela, mjesne zajednice ili opštine. Jednom primljena primjedba se daje na razmatranje lokalnom nivou. Ukoliko je primjedba nerješiva na lokalnom nivou, RCTP tim, koji se može kontaktirati e-poštom na email adresu: primjedberctp@gmail.com, preuzima koordinacije rješavanja primjedbe. Ukoliko se primjedba ne riješi na nivou Projektnog tima, ona će dalje biti proslijeđena IFAD-u (Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede).

Postupak Mehanizma za primjedbe omogućava pogođenim podnosiocima primjedbe da svoje zabrinutosti riješe na pravičan i pravovremen način putem nezavisnih procesa. Primjedbeni postupak ne zamjenjuje postojeće pravne procese, već pomaže da na efikasniji način primjedbe budu primljene i riješene.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?