Milošević u Briselu i Hagu: Evropski partneri konstatuju napredak Crne Gore u prevenciji ekstremizma

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma (NOT) sastao se juče sa Olivijeom Onidijem, koordinatorom Evropske komisije za borbu protiv terorizma u Briselu. Takođe, nacionalni koordinator Rade Milošević sastao se i sa direktorom Evropskog centra za borbu protiv terorizma u Europol-u, u Hagu, Klaudijom Galceraniem.

Milošević je na sastancima istakao značaj reorganizacije i uspostavljanja kvalitetnijeg sistema suprotstavljanja ovim pojavama i značaj pravovremenog djelovanja.

Evropska komisija za borbu protiv terorizma je pružila podršku crnogorskim naporima na intenziviraju aktivnosti za prevenciju nasilnog ekstremizma, sprečavanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma. Koordinator Onidi je konstatovao ostvareni napredak na ovom polju u prethodnih nekoliko mjeseci, te izrazio zadovoljstvo napretkom koji je Crna Gora ostvarila na ovom polju.

Milošević u Briselu i HaguNa sastanku je razgovarano o različitim modalitetima nastavka i unapređenja saradnje u oblasti suzbijanja ekstremizma i terorizma. Pored značajnog pitanja borbe protiv terorizma, konstatovano je da je jedna od prioritetnih oblasti u narednom periodu sprečavanje radikalizma i nasilnog ekstremizma, koje su sve više zastupljene u zemljama Zapadnog Balkana.

Direktor Galcerano je izrazio punu otvorenost Europol-a za saradnju sa Crnom Gorom, te izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom na polju razmjene operativnih podataka.

Sastanci su održani u okviru posjete NOT-a institucijama u Briselu i Hagu. Pored nacionalnog koordinatora, crnogorsku delegaciju su činili: Dejan Knežević, v. d. pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor borbe protiv kriminala, Kristina Đukanović, predstavnica Uprave policije i Dragan Koprivica, direktor NVO CDT.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?