Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarka zdravlja u radnoj posjeti OB Cetinje i DZ Budva

Objavljeno: 04.04.2022. 11:29 Autor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Osavremenjavanje medicinske opreme i kadrovsko jačanje strateški cilj resora zdravlja

Osavremenjavanje medicinske opreme i kadravsko jačanje zdravstvenih ustanova s ciljem kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i bolji uslovi za rad zaposlnih u zdravstvu strateški je cilj ministarstva zdravlja, poručila je ministarka  dr Jelena Borovinić Bojović nakon radne posjete Opštoj bolnici na Cetinju i domu zdravlja u Budvi.

Tokom susreta sa direktorom OB Cetinje dr Vladimirom Pavićevićem i ljekarima ove ustanove, ministarka je istakla značaj realizovanih, ali i aktivnosti koje su u toku ili tek slijede kako bi se dodatno ojačali kako prostorni i tehnološki, tako i kadrovski kapaciteti najstarije i kako je naglasila, za nas jedne od izuzetno važnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

''Ministarstvo zdravlja će posebno nastojati da pruži potrebnu podršku za unapređenje specijalnosti i specijalističkih usluga koje se tradicionalno rade u OB Cetinje.

U prošloj godini odobrene su dvije specijalizacije, jedna iz anestezije, jedna iz interne medicine i ovi ljekari baš ovih dana započinju edukaciju iz ovih oblasti '' kazala je ministarka uz napomenu da se ove godine planiraju dodatne edukacije bez obzira na određene poteškoće koje su konstanta kada je u pitanju obezbjeđivanje dovoljne količine kadra u svim zdravstvenim ustanovama.

''Obišla sam Centar za radiologiju gdje je u toku adaptacija prostora u kojem  će se smjestiti najsavremeniji skener, koji do sada cetinjska bolnica nije posjedovala. Na ovaj način stanovnicima Prijestonice, ali i građanima sa juga, koji ovdje ostvaruju zdravstvenu zaštitu na sekundarnom novou, približićemo ovaj vid dijagnostike i omogućiti da ovu zdravstvenu uslugu ostvare mnogo brže i jednostavnije'' poručila je dr Borovinić Bojović.

Ona je naglasila i da su u okviru kapitalnog budžeta za rekonstrukciju stare bolnice na Cetinju predviđena sredstva u iznosu od 1.390.000,00 EUR te da će tokom ove godine početi radovi čija je vrijednost 250.200,00 EUR.

Direktor opšte bolnice na Cetinju dr Vladimir Pavićević zahvalio je ministarki zdravlja na konstantnom angažmanu i pomoći kada su u pitanju interesi cetinjske bolnice i uopšte zdravstvenog sistema Crne Gore.

'' Dogovorili smo se da nastavimo i inteziviramo saradnju na rekonstrukciji stare bolnice'' Danilo I'' odnosno stare Dječje bolnice, dogovorili smo nastavak saradnje o obezbjeđivanju skenera, koji je neophodan za funkcionisanje jedne savremene bolnice kakvu Cetinje zaslužuje'' kazao je dr Pavićević i posebno naglasio zahvalnost za saradnju u obezbjeđivanju nedostajućih kadrova u prethodnom perodu.

U okviru radne posjete ministarka zdravlja  obišla je i dom zdravlja u Budvi da bi se uvjerila kako teku pripreme za predstojeću turističku sezonu.

''U ovoj zdravstvenoj ustanovi zadovoljavajući su kapaciteti za zbrinjavanje kako stanovnika opštine Budva tako i brojnih turista koji tokom ljeta borave u ovom gradu. Podsjetiću da je kroz donaciju za budvanski dom zdravlja nabavljen novi, najsavremeniji digitalni rendgen aparat i radna kompjuterska stanica za doktora i novi ultrazvučni aparat, čime je služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku u potpunosti obnovljena'' kazala je dr Borovinić Bojović.

Ona je kazala da je iz kapitalnog budžeta izdvojeno i oko pola miliona eura za projekat rekonstrukcije krova i cijelog sprata ustanove te da se početak i realizacija  projekta očekuje brzo.

Ni ovdje nije izostalo kadrovsko jačanje ustanove, pa su odobrene i raspisane četiri specijalizacije i to iz radiologije, pedijatrije, porodične medicine i higijene.

Direktor Doma zdravlja Budva, Nikola Božović, pohvalio je napore ministarstva u iznalaženju najboljih rješenja kako bi ustanova kojom rukovodi bila spremna za predstojeću turističku sezonu, ali i ojačala kapacitete za nesmetan rad i pružanje zdravstvene zaštite tokom cijele godine za građane Budve i okolnih mjesta.

''Želim da napomenem da konstrukcija doma zdravlja na prvom spratu odnosno odjeljenje za opšte doktore teče planiranom dinamikom i do ljeta odnosno do sezone će biti realizovani i taj dio posla, gdje će se uslovi za rad doktora i ostalog medicinskog kadra znatno poboljšati nakon dužega vremena u našoj ustanovi '' poručio je direktor Božović.

Ministarka zdravlja posebno je istakla dalju posvećenost i podršku zdravstvenim centrima u procesu osavremenjavanja medicinske opreme i kadrovskom jačanju te najavila nastavak procjene kapaciteta svih ustanova kako na jugu tako i sjeveru zemlje s posebnim akcentom na turističke centre kako bi se na vrijeme obezbijedili svi neophodni uslovi i spremno dočekala predstojeća turistička sezona.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/1 Foto: PR Služba Ministarstva zdravlja
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?