Ministarstvo ekonomskog razvoja podržalo tri programa namijenjena startapovima u najranijoj fazi razvoja

Objavljeno: 26.08.2021. 08:34 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja je, na osnovu Javnog poziva za strateško partnerstvo za sprovođenje predakceleracijskog programa za startapove, podržalo tri programa u ukupnom iznosu od 150.000 eura: BoostMeUp (IPC Tehnopolis d.o.o. – Nikšić), Start1Up – (UDG, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis) i StartUp – Acitivator (M-Tel d.o.o.).

Pred-akceleracijski program je namijenjen preduzetnicima ili inovatorima u ranoj fazi preduzetničkog poduhvata, koji namjeravaju da na tržište iznesu nove proizvode ili usluge. Ovaj pred-akceleracijski program, u trajanju od 10 mjeseci, ima cilj da obuči i podrži više od 20 timova iz Crne Gore.

Izabranim timovima se nudi niz instrumenata koji im pomažu da bolje razumiju potrebe svojih klijenata, validuju i unaprijede svoj preduzetnički projekat, poput obuka, istraživanja tržišta i identifikovanja prilika, mentorstva i eksterne ekspertize.  Na kraju programa, učesnici će imati priliku da predstave svoju ideju pred panelom uspješnih preduzetnika, korporativnih predstavnika, eksperata i potencijalnih investitora.

Preakceleracijski program „BoostMeUp“ predstavlja nacionalnu paltformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.

„Startup Activator“ je program namijenjen startapima u ranoj fazi razvoja. Predstavlja intenzivni šestomjesečni predakceleracijski program sastavljen iz dva ciklusa. Ciklus ideacije je orijentisan na razvoj poslovnog modela, koncipiranje minimalno funkcionalnog proizvoda i istraživanje tržišta, dok se ciklus validacije fokusira na razvoj minimalno funkcionalnog proizvoda i testiranje ideje na tržištu.

„Start1Up“ je inovativni program predakceleracijske podrške koji će mladim ljudima u Crnoj Gori, a posebno studentima, dati priliku da svoje preduzetničke ideje kroz jasno definisane faze programa pretvore u konkurentne, umrežene i profitabilne startap kompanije.

Tematski fokus programa, tj. inovativnih ideja je u skladu su sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore i UN Ciljevima održivog razvoja.

Ministarstvo će nastaviti da pruža podršku inovativnoj zajednici i idejama koje doprinose njenom razvoju, a kroz novi Program za inovacije i linije podrške koje su u planu, obezbijediće se dodatni podstrek za inovacionu djelatnost i unapređenje ukupnog inovacionog sistema u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?