Ministarstvo ekonomskog razvoja podržava crnogorske zanatlije kroz pružanje bespovratne finansijske podrške

Objavljeno: 03.09.2021. 12:50 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sve buduće i dalje radnje biće usmjerene na poboljšanje i stvaranje uslova za rad i prepoznavanje ove važne djelatnosti na način na koji ona to i zaslužuje

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, u iznosi od 3 miliona eura, sadrži set programskih linija finansijske i nefinansijske podrške, čija realizacija treba da doprinese bržem oporavku i pokretanju privredne aktivnosti preduzetnika i privrednih društava u cilju daljeg napretka i ubrzanja ekonomskog razvoja shodno prioritetima Vlade.

 U sklopu Programa, poseban fokus je na podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno „osjetljivih“ ciljnih grupa, kroz posebnu Programsku liniju za podršku malim ulaganjima.

„U nastojanju da se dodatno doprinese  očuvanju i daljem razvoju zanata u cjelini, kao i zanata koji zahtijevaju posebne zanatske vještine i umijeća, koje karakterišu prepoznatljivi proizvodi i kvalitetne usluge, očekujemo da će raspoloživa podrška za nabavku opreme i alata za obavljanje zanatske djelatnosti dati dodatni impuls daljem unapređenju zanatstva“, naglasio je ministar Milatović.

U okviru šire Programske linije namijenjene preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima i zanatlijama omogućeno je sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava – opreme i dijela nematerijalne imovine – softvera koji su direktno uključeni u proces proizvodnje, odnosno pružanja usluge. Procedura je jednostavna i funkcioniše na principu da zanatlija finansira 100% svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnesene dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstva ugovorene aktivnosti, od strane Ministarstva ekonomskog razvoja odobrava refundacija dijela troškova u visini do 70% opravdanih troškova bez PDV, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000 €.

Ministar Milatović je pozvao predstavnike zanatlija da animiranjem cjelokupnog članstva u brojnim zanatskim udruženjima u što većoj mjeri iskoriste podsticajne mjere i sredstva iz Programske linije za podršku malim ulaganjima, čiji je ukupan budžet za 2021. godinu iznosi 650.000 EUR

Podsjećamo da je u toku  Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godine koji je raspisalo Ministarstvo ekonomskog razvoja 2. avgusta tekuće godine.

Više detalja na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-program-za-unapredenje-konkurentosti-privrede-za-2021-godinu

Dodatno, u sklopu aktivnosti koje preduzima Ministarstvo ekonomskog razvoja na planu stvaranja uslova za unapređenje u oblasti politike zanatstva i okvira za stvaranje podsticajnih uslova za dalji razvoj zanatske djelatnosti, Ministarstvo će organizovati izbornu skupštinu tokom septembra t.g. kojom će predsjedavati ministar Jakov Milatović. Na ovaj način Ministarstvo će dati svoj doprinos i pomoći zanatlijama da se organizuju na što bolji i efikasniji način kako bi u međusobnoj saradnji Ministarstva i JU Zanatske komore u narednom periodu zajedno radili na daljem unapređenju ambijenta za razvoj ovog veoma važnog segmenta crnogorske privrede.  

O svim daljim aktivnostima na planu organizovanja Skupštine, u narednim danima, Ministarstvo će bliže informisati zainteresovanu javnost.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?