MR Aleksandar Stijović

Ministar

Mr Aleksandar Stijović rođen je 1981.godine. Završio je srednju šumarsku školu Vukadin Vukadinović u Beranama, diplomirao i i postdiplomske studije - master šumarstva (stručna oblast - Korišćenje šumskih i vodnih resursa) završio na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije su u toku, doktorand (stručna oblast - Ekonomika i organizacija šumarstva). Pored redovnih studija, posjeduje mnoge međunarodne sertifikate:

 • Sertifikat - ESRI - ARC GIS 2, GDI Solutions Beograd, ESRI, Beograd Srbija
 • Sertifikat - ESRI - ARC GIS 1, GDI Solutions Beograd, ESRI, Beograd Srbija
 • Certificate UN BSAFE - UN/FAO
 • Certificate - How to mitigate agricultural droughts inpact in CEI countries - Central European initiative - Novi Sad - Serbia
 • Certificate - Contigency Exercise Workshop For a Forestry Pest- Zlatibor - Serbia
 • OEPP - EPPO ( European and Mediterranean Plant Protection Organisation)
 • Certificate - Better Training For Safer Food- Plant Health Surveys II - Bary - Italy -Europian Commission DG Health and Food Safety
 • Certificate as Scientific comeete of the Green room sesions 2018 - International GEa (GEO ECO - ECO Agro) conference - Podgorica - Montenegro

Učesnik je mnogobrojnih obuka iz oblasti šumarstva.

Član je profesionalnih, naučnih organizacija i institucija: Institut za šumarstvo ad. Podgorica, Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT), European Cooperation in Science and Technology (COST).

Ima odlično znanje engleskog jezika.

Prethodni radni angažmani:

 • Tehnički konsultant – GDi doo. Podgorica (ESRI – Arc GIS Expert) i kompanijsko predstavništvo i eksluzivno zastupništvo za ESRI za teritoriju Crne Gore
 • Nacionalni konsultant za šumarstvo i obnovljive izvore energije u MONSTAT( ekonomske rečune iz OIE) - Zavod za statistiku Crne Gore - član stručnog tima i nacionalni ekspert za šumarstvo i OIE (EA)
 • Konsultant za oblasti šumarstvo i GIS - za izradu Prostornog plana Crne Gore za period 2020 -2040
 • Institut za šumarstvo ad. Podgorica–Predsjednik Odbora direktora Instituta za šumarstvo ad Podgorica
 • FAO - REU - Regional Office for Europe and Central Asia
 • Project name: National agricultural land administration/state land management consultant - TCP/MNE/3702
 • - GEF (Global Environment Facility (GEF)) Adriatic Project
 • Project "Priority Actions Programme Regional Activity Centre - UNEP/ MAP" Contract based on Agreement between UNEP and PAP/RAC UNEP/PCA/ECOSYSTEMS/MCEB-MAP/025 - Ekspert za GIS i kartografiju

Stručne oblasti:

 • Organizacija poslovanja, marketing i upravljanje projektima u šumarstvu
 • Planiranje gazdovanja šumama, zaštita šuma i korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda kao i biomase iz šumarstva
 • Zaštita biodiverziteta, ekosistemske usluge šuma i voda, uspostavljanje NATURA 2000 područja;
 • Geografski informacioni sistemi – GIS; Web GIS, Smart portal, Android aplikacije bazirane na GIS-u

Dvije godine u kompaniji GDI, pet godina na poziciji Predsjednika odbora direktora u Institiutu za šumarstvo.

Specifično iskustvo u struci uključujući ugovore i angažmane na implemetaciji projekata na lokalnom i međunarodnom nivou organizovanih od strane GDi doo Podgorica, Institut za šumarstvo AD Podgorica, FAO - REU - Regional Office for Europe and Central Asia, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Agencija za zaštitu životne sredine - NATURA 2000 Project in Montenegro, GEF (Global Environment Facility (GEF)),  European Bank for Reconstruction and development, Agencija za zaštitu životne sredine,  GEF - United Nations Environment Programme Executing Agencies, Časopis “Jutro “,World Bank / Tracttebel Engineering/ENGIE, AAM Management Information Consulting Ltd., AAM Management Information Consulting Ltd, Lux –Development Agency–FODEMO, Šumarski fakultet; Univerzitet u Beogradu i u saradnji sa mnogim drugim zainteresovanim

13 godina profesionalnog iskustva na polju šumarstva, zaštite prirode, obnovljivih izvora energije i GIS-a u Crnoj Gori i Srbiji.

Autor i kooautor je više od 70 publikacija, programa,  metodologija, studija izvodljivosti i biznis planova.

Vodeći ekspert ili konsultant, na nacionalnom ili regionalnom nivou na više od 120 projekata na polju šumarstva, zaštite životne sredine, očuvanju biodiverziteta, održivom korišćenju drvnih i nedrvnih proizvoda i obnovljivih izvora energije od čega na više od 80 projekata ima ulogu GIS eksperta, osobe zadužene za izradu karata, GIS analize i baze podataka.

Organizator, predavač, govornik i moderator velikog broja konferencija, foruma, seminara, treninga, izložbi, naučnih sastanaka i okruglih stolova kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kontakt

mr Aleksandar Stijović

ministar
Adresa:
Rimski Trg 46, 81000
Telefon:
+382 20 482 110