NAJAVA: Promocija Međunarodnog dana zaštite prava potrošača

Objavljeno: 13.03.2023. 09:33 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Povodom 15. marta, Međunarodnog dana zaštite prava potrošača, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuju panel na temu: Ekonomski i pravni aspekti zaštite potrošača u Crnoj Gori. Panel će se održati na Ekonomskom fakultetu, sala Mediteran u 10:00 časova.

Učesnici panela su:

Jasna Vujović, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Marina Radulović, Uprava za inspekcijske poslove

Prof. dr Boban Melović, Ekonomski fakultet,

Docent dr Nikola Dožić, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore

Željko Tomović, CEZAP

Panelisti će predstaviti i promovisati osnovna prava svih potrošača, i diskutovati o  zakonskoj zaštiti, značaju podizanja svijesti i edukacije građana o ovim pravima, kao i o mogućnostima pristupa resursima i podršci kada im je potrebna pomoć.  

Međunarodni dan zaštite prava potrošača služi da podsjeti trgovce da imaju društvenu odgovornost da poštuju i štite prava potrošača. Takođe podsjeća potrošače da imaju moć da traže svoja prava i da donose informisane odluke o proizvodima i uslugama koje kupuju.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?