Parafiran Sporazum između BIH i Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare

Objavljeno: 10.06.2021. 10:37 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Danas je u Podgorici, boravila delegacija Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u cilju razmatranja mogućnosti zajedničkog nastupa  u vezi sa izgradnjom mosta preko rijeke Tare, na putnom pravcu Hum – Šćepan polje

Prvi korak u vezi sa zajedničkim nastupom za realizaciju ovog projekta bio je još 2010. godine kada je potpisan Memorandum o razumijevanju, između tada nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije, za rekonstrukciju i modernizaciju puta Sarajevo - Podgorica - Tirana, koji je bio definisan kao SEETO putni pravac 2b. 

Izgradnja mosta preko rijeke Tare, u graničnoj zoni između dvije države, je od posebnog međudržavnog značaja, i saradnja u vezi sa realizacijom datog projekta treba da doprinese unapređenju bilateralnih odnosa dvije zemlje. Tokom sastanka je razmatran, usaglašen i parafiran tekst Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica, kao osnova buduće saradnje. 

Tokom sastanka je konstatovano da zajednički nastup u vezi sa realizacijom ovog projekta koji ima prepoznati regionalni značaj, jeste i prilika za produbljivanje saradnje na svakodnevnom, operativnom nivou, te za razmjenu planova, znanja, iskustava između dvije strane, što predstavlja dodatnu vrijednost od saradnje na jednom konkretnom projektu. Takođe, tokom sastanka je bilo govora i o mogućnostima unapređenja saradnje u drugim oblastima saobraćaja, čime bi se dodatno podstaklo jačanje regionalne saradnje i stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?