Potpisan Memorandum o saradnji Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kapitalnih investicija

Objavljeno: 16.07.2021. 12:18 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Memorandum o saradnji Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kapitalnih investicija danas su u Rektoratu UCG  potpisali prof. dr Vladimir Božović v.f. rektora Univerziteta Crne Gore i Mladen Bojanić ministar kapitalnih investicija.

Riječ je o dokumentu kojem se definiše princip zajedničkog djelovanja u oblastima naučno-obrazovne, istraživačke djelatnosti i stručnog savjetovanja, dok je glavni cilj jače povezivanje i zajedničko djelovanje potpisnika Memoranduma u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija (energetika, energetska efikasnost, rudarstvo, geološka istraživanja, saobraćaj i pomorstvo) i to kroz različite oblike saradnje i međusobno razumijevanje.

Memorandum o saradnji Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kapitalnih investicija

 Saradnja između Univerziteta i Ministarstva će, između ostalog potpisivanjem ovog Memoranduma, biti usmjerena na unapređenje razvoja programa i aktivnosti u naučno-obrazovnom i stručno-savjetodavnom djelovanju, na saradnju sa relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti i projekata, kao i na organizovanje zajedničkih konferencija, radionica, tribina, izložbi i sličnih manifestacija od javnog značaja. Takođe, dokumentom je precizirana i međusobna razmjena i zajedničko izdavanje naučnih i drugih stručnih publikacija, a akcenat je stavljen i na sticanje praktičnih znanja studenata u skladu sa principima i ciljevima razvoja kooperativnog (dualnog) obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore.

V.f. rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović izrazio je zadovoljstvo povodom potpisivanja Memoranduma koji je, kako navodi, od temeljne važnosti za razvoj Univerziteta nekom novom dinamikom, a samim tim i cijele zajednice.

„Ono na šta bih stavio akcenat jeste polje energetske efikasnosti koja čini važnu temu za cijelo društvo. Sporazumom su obuhvaćena i pitanja koja se tiču saobraćaja, rudarstva, geoloških istraživanja, razvoja tehnologije, energetike. Ono što mi želimo jeste da ovakav sporazum ne ostane mrtvo slovo na papiru, već da mu damo život. “, kazao je on.

U prethodnom periodu, kako pojašnjava, dugo na radilo na definisanju polja koja su značajna za obje strane i došlo se do zaključka da mnogo toga veže Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo kapitalnih investicija Vlade Crne Gore, te da će se dosta zajedničkih aktivnosti uraditi u narednom periodu.

Nakon potpisivanja ministar Bojanić je izrazio uvjerenje da, obzirom na portfolio koji se nalazi u Ministarstvu kapitalnih investicija a koji je veoma širok, postoji puno oblasti na kojima se može uspješno sarađivati sa Univerzitetom. „Konkretno, želimo da povećamo učešće nauke i struke u javnoj administraciji, kako bi pomogli Crnoj Gori da krene u ekonomski a potom i u opšti društveni oporavak. Siguran sam da ovo neće biti mrtvo slovo na papiru i da je ovo samo početak dugoročne saradnje“, istakao je ministar Bojanić.

Potpisnici Memoranduma će u budućnosti, kroz zajedničke promotivne aktivnosti, informisati javnost o svojoj daljoj saradnji na ostvarenju ciljeva proklamovanih u Memorandumu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?