POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DIREKTNA PLAĆANJA U AKVAKULTURI ZA 2021. GODINU

Objavljeno: 21.07.2021. 11:25 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

U cilju stimulisanja maksimalnog korišćenja raspoloživih proizvodnih kapaciteta uzgajališta slatkovodne akvakulture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa Agrobudžetom 2021. godine i Mjerom unapređivanja sektora slatkovodne akvakulture poziva zainteresovane uzgajivače slatkovodne ribe za predaju zahtjeva za direktna plaćanja u akvakulturi.

Pravo na podršku za direktna plaćanja u akvakulturi imaju privredna društava i preduzetnici koji imaju dozvolu za akvakulturu. Podršku je moguće ostvariti isključivo za proizvodnju ostvarenu na sopstvenom uzgajalištu.

Visina podrške se ostvaruje na osnovu površine uzgajališta navedene u dozvoli za akvakulturu i na osnovu ostvarene prosječne proizvodnje za posljednje dvije godine na sledeći način:

  • 3,0 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio preko 22 kg/m2
  • 2,5 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio preko 22 -17 kg/m2
  • 2,0 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio između 17 i 12 kg/m2
  • 1,5 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio između 12 i 7 kg/m2
  • 1,0 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio ispod 7 kg/m2

Zahjev za podršku se dostavlja Ministarstvu na obrascu, koji se može preuzeti na sajtu ili u kancelariji br. 25 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

Pozivamo uzgajivače, da podnesu zahtjev do 30. septembra 2021. godine, kao i da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-270

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?