Predstavljeni rezultati projekta Smart Adria Blue Growth

Objavljeno: 16.11.2023. 11:45 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja učestvovali su na konferenciji povodom završetka projekta Smart Adria Blue Growth, koja je održana 13. i 14. novembra 2023. godine u Bariju.

Projekat Smart Adria Blue Growth vrijedan 2,1 miliona eura i podržan je u okviru EU Programa Italija-Albanija-Crna Gora sa ciljem jačanja prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na programskom području, kroz unapređenje upravljanja i strateškog planiranja politika plavog rasta, mapiranja perspektivnih privrednih sektora u oblasti plavog rasta, prije svega ribarstva i unapređenje okvira za razvoj malih i srednjih preduzeća u oblasti plave ekonomije.

Ministarstvo ekonomskog razvoja u svojstvu vodećeg partnera je u prethodne četiri godine sprovodilo aktivnosti u saradnji sa sedam partnera iz Crne Gore, Albanije i Italije, među kojima su Ministarstvo evropskih poslova i Privredna komora Crne Gore u svojstvu priduženog partnera, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova i Privredna komora Republike Albanije, Udruženje privrednih komora Pulje, Regija Pulja i Regija Molize.

Ispred Ministarstva ekonomskog razvoja učesnicima se obratila Rosanda Jocović, načelnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova koja je predstavila postignute rezultate, ali i ukazala na značaj projekta u pogledu jačanja dobrosusjedskih odnosa i saradnje, kao i podsticanja novih partnerstava i ideja koje će doprinijeti unapređenju uslova za razvoj plave ekonomije, podsticanju preduzetništva i vještina zasnovanih na principima plavog rasta.

Jocović se osvrnula na najvažnije zajedničke rezultate projekta koji je započeo mapiranjem relevantnih sektora i aktera u oblasti plavog rasta na programskom području.

Organizovana su tri trend-watching događaja u Crnoj Gori koja su okupila predstavnike državnih institucija, naučne zajednice, privatnog i nevladinog sektora, na kojima su kroz otvorene diskusije prepoznate prednosti i mogućnosti komercijalizacije morskih proizvoda, ali i izazovi u pogledu infrastrukturnih i drugih uslova za razvoj plave ekonomije.

Na bazi zaključaka sa pomenutih događaja, pripremljena je Studija najboljih praksi kojom su definisani ključni prioriteti, analiza stanja ribarstva u Crnoj Gori i date razvojne smjernice za testiranje i pilotiranje inovativnih proizvoda, procesa i usluga u ribarstvu, sa akcentom na akvakulturu, preradu i marketing.

Projekat je dao doprinos uspostavljanju prvog klastera plavog rasta u Crnoj Gori REGROW i lansiranju prezentacione stranice klastera i njegovih aktivnosti https://regrowmne.com/.

Dodatno, u okviru projekta realizovane su brojne konferencije, obuke i drugi događaji koji su doprineli promociji projekta, podizanju svijesti o konceptu plavog rasta, ekonomskim i održivim potencijalima plavog sektora, kao i mogućnostima finansiranja inovativnih projekata sa fokusom na plavi rast.

Zahvaljujući uspješnoj implementaciji projekta, kako je ocijenjeno od strane Upravljačkog tijela programa IT-AL-ME, partnerstvo je ohrabreno da kandiduje nove ideje kako bi se obezbijedio kontinuitet i sinergija aktivnosti usmjerenih na podsticanje plave ekonomije.

Projekat je stvorio preduslove za realizaciju budućeg projekta prekogranične saradnje koji će doprinijeti unapređenju potrebnih znanja i vještina u oblasti plavog rasta kroz sprovođenje inovativnih programa obrazovanja odraslih.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?