Predstavljeni rezultati rada nekoliko odjeljenja Ministarstva kapitalnih investicija

Objavljeno: 15.09.2021. 10:49 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Danas je u pres sali Vlade Crne Gore održana konferencija za medije Ministarstva kapitalnih investicija na kojoj su govorili ministar Mladen Bojanić i predstavnici Odjeljenja za unapređenje korporativnog upravljanja Ana Tošanić – Radunović, Odjeljenja za borbu protiv korupcije Milorad Milošević i Službe za finansijske poslove i javne nabavke Miodrag Rašović, koji su predstavili rezultate rada ovih odjeljenja.

U uvodnoj riječi ministar Mladen Bojanić je rekao da današnja konferencija predstavlja nastavak saradnje i otvorenosti Ministarstva kapitalnih investicija prema medijskim kućama u cilju pune transparentnosti i pružanja informacija o radu ministarstva i onome što pripada njegovom resoru a za što postoji interesovanje javnosti.

Ana Tošanić – Radunović

Ana Tošanić – Radunović je predstavila Izvještaj o poslovanju privrednih društava za II kvartal tekuće godine koji je objavilo Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja MKI i koji sadrži podatke o poslovanju 20 privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu i to: opšte informacije, pregled glavnih pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha, statistike vezane za broj zaposlenih i neto zarade za aktuelni šestomjesečni period, sa uporednim podacima za 2020. i 2019. godinu. Izvještaj sadrži posebno iskazane kategorije poslovnih troškova, kao što su troškovi sponzorstava i donacija, konsultantskih usluga, naknada odborima, otpremnina isplaćenih zaposlenim i sl. Sve ove pobrojane pozicije izvještaj daje i sumarno po privrednim djelatnostima.

Priprema ovakve centralizovane publikacije o poslovanju privrednih društava na kvartalnom nivou ima nekoliko ciljeva: bolje praćenje poslovanja društava i mogućnost blagovremene reakcije osnivača; podizanje svesti javnosti i usmeravanje medijske pažnje na rezultate poslovanja društava, sa ciljem jačanja odgovornosti menadžmenta za ostvarene rezultate rada, kao i smanjenje prostora za netransparentno ponašanje i posledično korupciju. Ana Tošanić Radunović je najavila da će Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja nastaviti sa unapređenjem kvaliteta izvještaja u saradnji sa privrednim društvima I ostaje otvoreno za sugestije po pitanju informacija koje će se objavljivati.

Izvještaji o poslovanju privrednih društava se mogu preuzeti sa adrese  https://www.gov.me/mki/privredna-drustva

Ana Tošanić Radunović je najavila da će Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja nastaviti sa unapređenjem kvaliteta izvještaja u saradnji sa privrednim društvima I ostaje otvoreno za sugestije po pitanju informacija koje će se objavljivati.

Milorad Milošević

Govoreći o rezultatima rada Odjeljenja za borbu protiv korupcije Milorad Milošević je upoznao predstavnike medija da je za osam mjeseci rada tužiocima predato 12 informacija o mogućem postojanju krivičnih djela, od čega se polovina (šest) informacija odnosilo na moguće zloupotrebe u željezničkim preduzećima Montecargo AD (tri) i Željeznička infrastruktura Crne Gore AD (tri). Po dvije informacije predate tužiocima odnose se na Barsku plovidbu i Elektroprivredu Crne Gore, a jedna za Crnogorsku plovidbu i sumnjivi izvoz oko 2.664 tona rude boksita iz Nikšića za Češku. Odjeljenje je preventivno djelovalo i zaustavilo tendere vrijedne od 100 hiljada do 20 miliona EUR u kompanijama, koje pripadaju resoru MKI, u čijim tenderskim dokumentacijama su prepoznati diskriminatorski postavljeni uslovi.

Odjeljenje za borbu protiv korupcije se takođe bavilo sumnjivom kupovinom i otplatom crnogorskih brodova u Baru i Kotoru na štetu poreskih obveznika, partijskim zapošljavanjem i nepotizmom prilikom zapošljavanja na željeznici, sumnjivim ugovorom o isporuci struje Toščeliku, sumjivim ugovorom o izdavanju dva broda Barske plovidbe, faličnom dokumentacijom na tenderima Željezničke infrastrukture, pretovaranju vozova Montecarga itd.

Miodrag Rašović

Miodrag Rašović je istakao da je Ministarsvo kapitalnih investicija je kroz anekse i raskid  Okvirnih sporazuma, koje je zaljučio bivši menadžment Ministarstva saobraćaja i pomorstva, ostvarilo uštede u korist Budžeta Crne Gore u 2021 godini u iznosu od oko 600 hiljada eura  ili za period trajanja okvirnih sporazuma i do 1,3 miliona eura. Transparentnim postupcima javnih nabavki, indeks konkurentnosti postupaka javnih nabavki u ministarstvu se povećao što je rezultiralo boljim ponudama u korist ministarstva i ostvarivanjem ušteda koje idu i do 50%  vrijednosti realizovanih postupaka u predhodnom periodu. Takođe, racionalnom potrošnjom, kontrolom i nadzorom nad trošenjem resursa sa kojima raspolaže MKI (kao što su potrošnja goriva, zakup poslovnih prostora...) ostvarene su značajne uštede  koje idu čak i do 40% vrijednosti utrošenih sredstava u 2020 godini.

Na kraju, ministar Bojanić je najavio da će se „Dani otvorenih vrata“ za medije u Ministarstvu kapitalnih investicija održavati svakog poslednjeg petka u mjesecu i pozvao novinare da prvom takvom danu prisustvuju već 24. septembra.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?