Premijer Krivokapić: Uprava policije ima kapaciteta da obezbijedi zaštitu svim građanima i institucijama u Crnoj Gori

Objavljeno: 24.06.2021. 11:19 Autor: Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade, prof. dr Zdravko Krivokapić kazao je da u skladu sa definisanim nadležnostima, koje se između ostalih odnose i na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava, zaštitu imovine, sprečavanje vršenja krivičnih djela i prekršaja, Uprava policije u kontinuitetu preduzima aktivnosti koje su fokusirane na identifikaciju i analizu svih bezbjednosnih rizika koji mogu uticati na održavanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta.

“U odnosu na registrovane napade na vjerske objekte Uprava policije, do sada, ne raspolaže saznanjima da je riječ o koordiniranim aktivnostima koje imaju za cilj dalju polarizaciju crnogorskog društva, odnosno podrivanje bezbjednosti i stabilnosti u Crnoj Gori. Analizirajući registrovane slučajeve zaključuje se da je riječ o aktima pojedinaca, odnosno manjih grupa, koji su svoje nezadovoljstvo, odnosno neslaganje sa pojedinim situacijama odlučili da ispoljavaju kroz različite oblike nasilja ili delinkventnog ponašanja”, kazao je premijer Zdravko Krivokapić odgovarajući na pitanje Moma Koprivice iz Kluba poslanika Demokrate – Demos - Mir je naša nacija.

Premijer Krivokapić saopštio je da će Uprava policije i u narednom periodu pratiti i analizirati sve bezbjednosno interesantne pojave u zavisnosti od kojih će planirati preduzimanje preventivnih, obavještajnih i operativno istražnih aktivnosti.

“Uz jasno iskazanu odlučnost da se stane na put svakom obliku protivpravnog djelovanja uz eliminaciju svih faktora, naročito onih za koje bi se eventualno utvrdilo da su nastali kao posljedica koordiniranih aktivnosti, a koje su usmjerene na narušavanje bezbjednosne situacije i stabilnog stanja javnog reda i mira. Uprava policije, neposredno nakon parlamentarnih izbora, preduzima aktivnosti u cilju sprečavanja incidenata, kao i na identifikovanju učinilaca napada na vjerske objekte u zemlji i o ishodu preduzetih radnji blagovremeno obavještava javnost. Situacija je po ovom pitanju stabilna i pod kontrolom. U komunikaciji koju su policijski službenici ostvarili sa predstavnicima vjerskih zajednica iskazano je povjerenje u rad institucija. Uprava policije ima kapaciteta da obezbijedi zaštitu svim građanima i institucijama u Crnoj Gori”, zaključio je premijer Krivokapić.

Premijerski sat (24.06.2021.)


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?