Premijer naložio samo striktno poštovanje zakona

Objavljeno: 07.09.2021. 14:31 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Radi pune istine i tačnog tumačenja Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i medijskih navoda i spekulacija koje u medijima pominju Predsjednika Vlade Crne Gore, Zdravka Krivokapića, u smislu navodnog vršenja određenog krivičnog djela, koje je, kako su to mediji i pojedini funkcioneri bivšeg režima naveli, zakonom određeno kao krivično djelo „protivpravni uticaj“, prije svega želimo da uputimo na to da Krivičnim zakonikom nije propisano nijedno krivično djelo pod tim nazivom.

Nadalje, članom 422 Krivičnog zakonika određeno je krivično djelo Protivzakoniti uticaj, a istim je propisano: 

(1) Ko neposredno ili preko trećeg lica zahtijeva ili primi mito ili prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posreduje ili se obaveže da će posredovati da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je za posredovanje iz stava 2 ovog člana primljeno mito, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Primljeno mito oduzeće se.

Medijski navodi upućuju na stav 2 ovog člana, kada neko, koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posreduje ili se obaveže da će posredovati da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti. Dakle, u ovom slučaju krivično djelo postoji kada se protivzakonito posreduje da bi se izvršila službena radnja koja se, po zakonu, ne bi smjela izvršiti, odnosno da se ne izvrši službena radnja koja bi se, po zakonu, morala izvršiti.

Radnja krivičnog djela podrazumijeva posredovanje radi nezakonitog vršenja službene dužnosti: od službenog lica treba da se zahtijeva da preduzima službene radnje koje ne bi smjelo činiti, odnosno da se uzdrži od vršenja svoje službene dužnosti. Dakle, da bi postojalo krivično djelo, u smislu člana 422 stav 2 Krivičnog zakonika, posredovanjem bi se morao ostvariti uticaj na službeno lice da ne vrši službenu radnju u skladu sa zakonom.  

Jasno je da zahtijevanjem od službenih lica da u vršenju službene dužnosti primjenjuju zakon ne predstavlja obilježje ovog krivičnog djela, ali ni bilo kod drugog krivičnog djela, jer je poštovanje zakona ideal koji štiti sam Krivični zakonik, a krivična djela propisuje onda kada se postupa suprotno zakonima Crne Gore.

Takođe, ono za šta se Predsjednik Vlade Crne Gore u noći 4. i 5. septembra lično založio jeste striktna primjena i poštovanje zakona, što je kategorila neuhvatljiva prethodnom režimu, a koji će vjerovatno, najličnijim primjerom pojedinaca iz bivše vlasti morati pokazati, ali i naučiti, da su Ustav i zakoni Crne Gore jedini zakon ove Vlade i njenog premijera. 


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?