Premijer Krivokapić – Premijerski sat: Prvi i osnovni kriterijum za zapošljavanje i napredovanje je kompetentnost kandidata

Objavljeno: 27.05.2021. 14:14 Autor: Kabinet predsjednika Vlade

Predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravko Krivokapić kazao je da je nacionalna i vjerska pripadnost javnih funkcionera, državnih službenika i namještenika, ali i svih građana Crne Gore, njihova privatna stvar.

„Srazmjerna zastupljenost pripadnika nacionalnih zajednica u državnim organima Ustavna je obaveza kojoj težimo i kojoj ćemo težiti tokom čitavog mandata ove Vlade. Ustavno-zakonski okvir promoviše koncept građanske države i meritokratski princip pri zapošljavanju i napredovanju u državnim organima, a, sa druge strane, predviđa i afirmativnu akciju za pripadnike manjinskih naroda. To znači da je prvi i osnovni kriterijum za zapošljavanje i napredovanje kompetentnost kandidata, dok pripadnost manjinskom narodu može biti preovlađujuća u situacijama kada više kandidata posjeduju identičan nivo kompetencija“, kazao je premijer Krivokapić odgovarajući na pitanje Fatmira Đeke iz Kluba poslanika Socijaldemokratska partija Crne Gore – Albanska koalicija “Jednoglasno”.

Predsjednik Vlade rekao je da zvanični podaci iz Centralne kadrovske evidencije, koji su naslijeđeni od bivše vlasti, ne pružaju dobar osnov za postizanje srazmjerne zastupljenosti nacionalnih zajednica u državnim organima.

„Po podacima iz Centralne kadrovske evidencije, u državnim organima radi 81% Crnogoraca; 5,34% Srba; 3,79% Bošnjaka; 1,13% Albanaca i 1,55% Muslimana. Dakle, upoređujući ove podatke sa zvaničnim statističkim podacima o nacionalnoj strukturi građana Crne Gore, proizlazi da su skoro sve nacije (pa i albanska, kojoj vi pripadate), bile diskriminisane. Nadalje, broj službenika i namještenika koji se nisu izjašnjavali o nacionalnoj pripadnosti posredno govori i o „slobodi“ koju su ti isti građani osjećali prije 30. avgusta 2020. godine, navodi se u pisanom odgovoru premijera Krivokapića. 

Premijer Krivokapić je kazao da za razumijevanje kompletne problematike, u vidu treba imati i to da sistem javne uprave ne čine samo državni organi, već i javne agencije, javni fondovi, javne ustanove i javna preduzeća, te da su postupci zapošljavanja/imenovanja/postavljenja u svakom od tih subjekata bitno drugačiji.

U proteklom periodu, značajan broj kadrovskih promjena odnosio se na ministarstva i organe uprave i to na privremena određivanje vršilaca dužnosti na pozicijama visoko-rukovodnog kadra (najduže do 6 mjeseci, tj. do popunjavanja radnih mjesta putem javnih konkursa). Ukupan broj javnih funkcionera koji su, od strane ove Vlade, imenovani/postavljeni ili određeni za vršioce dužnosti je 263. Od tog broja, 92 se odnose na organe državne uprave, 14 na Kabinet predsjednika i potpredsjednika Vlade, a 157 na javne ustanove i javna preduzeća, kazao je premijer.

Premijer je kazao da se na osnovu toga može konstatovati da su neke od značajnih funkcija u Vladi preuzeli i pripadnici manjinskih naroda.

Podaci iz istraživanja koje navodite, a koje je sprovela jedna nevladina organizacija, procjenjujući nacionalnost imenovanih javnih funkcionera prema imenu koje nose, društveno je izuzetno opasno i do kraja otkriva nakaradno shvatanje koncepta građanske države koji je nametnut od strane bivše vlasti. Kao predsjednik Vlade Crne Gore, ja sigurno neću odokativno procjenjivati ničiju naciju i vjeru, niti ću za podršku Vladi biti spreman da trgujem osjećanjima ljudi. Pogotovo mi je nejasan termin „autentični“ predstavnik manjinskog naroda – ko to ima pravo da svojevoljno ocjenjuje i gradira nečiju nacionalnu pripadnost? Je li Dritan Abazović, kao čovjek koji se javno izjašnjava kao Albanac, „neautentičan“ Albanac i „manji“ Albanac od Vas, samo zato što je potpredsjednik ove Vlade? Pošto u svom pitanju pominjete „zabrinutost naših evropskih prijatelja“, bilo bi jako dobro da čujete njihovo mišljenje o tome da li je i kod njih standard da se o nacionalnosti i vjeri građana sudi po imenu i da li za državu postoje više ili manje autentični pripadnici pojedinih nacija? Što se tiče Vaše opaske o podršci Srpske pravoslavne crkve formiranju ove Vlade, istu smatram neprimjerenom jer nema veze sa pitanjem koje ste postavili. Da li ću, u toku svog djelovanja, inspiraciju i sagovornike tražiti u crkvi, džamiji ili katedrali – moje je osnovno ljudsko pravo, navodi se u pisanom odgovoru premijera Krivokapića.

Predsjednik Vlade je istakao da iza ove Vlade stoji preko 200 hiljada glasova crnogorskih građana, kojima je bilo dosta višedecenijskog pustošenja države i ponižavanja.

„Ne znam da li je iza bilo koje prethodne Vlade svojim glasom stalo više građana. Na kraju, bili ste pozvani i opet Vas pozivam da sarađujemo. Od septembra prošle godine moja ruka saradnje prema Vama stoji u vazduhu. Vrijeme je da se pomirite sa činjenicom da je bivša vlast, koja je diskriminisala sve osim sopstvene džepove, otišla u istoriju i da samo, poštujući jedni druge, možemo graditi bolju budućnost“, zaključio je premijer Krivokapić.

Premijerski sat (27.05.2021.)


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?