Realizovana četvrta faza programa "Energetski efikasan dom"

Objavljeno: 13.01.2022. 09:14 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija je realizovalo četvrtu fazu programa „Energetski efikasan dom“ čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2, kao i  razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i hlađenje u Crnoj Gori.

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera  energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo kapitalnih investicija je u prethodnoj godini obezbijedilo 200.000 eura za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za:

 • kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket)
 • kupovinu i ugradnju visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta
  • kupovinu i ugradnju split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta
  • kupovinu i ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta
  • kupovinu i ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije

  U okviru Programa, građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 eura, sa periodom otplate do 6 godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima.

  Tokom realizacije četvrte faze programa, Ministarstvo kapitalnih investicija je u periodu od  5. 10 - 29. 10. 2021. godinedobilo 201 zahtjev zainteresovanih građana u cilju izdavanja potvrde da su kvalifikovani da učestvuju u programu, a shodno projektnim procedurama. U periodu oktobar-decembar 2021. godine, partnerske banke (Erste banka, Hipotekarna banka i Lovćen banka) su odobrile 136 beskamatnih kredita za građane u okviru Programa.

  Prethodno navedeni podaci, kao i dosadašnje iskustvo u implementaciji sličnih podsticajnih projekata, pokazuju da se svijest građana o efektima primjene mjera energetske efikasnosti u značajnoj mjeri povećava. Građani postaju svjesniji da primjenom mjera energetske efikasnosti predviđenih programom „Energetski efikasan dom“, upotrebom energetski efikasnih tehnologija, koji su pritom i ekološki prihvatljivije, mogu da u značajnoj mjeri povećaju komfor i daju značajan doprinos smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte.

  Pored toga, projekti poput programa „Energetski efikasan dom“ imaju višestruke benefite, poput obezbjeđivanja povoljnih kredita za građane, uvođenje visoko-efikasnih tehnologija, uspostavljanje tržišta modernih tehnologija u Crnoj Gori, jačanje saradnje između domaćih kompanija i banaka. Imajući u vidu prethodno navedeno, Ministarstvo kapitalnih investicija će i u 2022. godini realizovati novu fazu predmetnog programa.

  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?