Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 7. sjednice Vlade

Objavljeno: 09.06.2022. 12:17 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj sedmoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o određivanju Branke Raičević za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku - rukovoditeljke Sektora za informatičku obradu podataka,
 2. donijela Rješenje o određivanju Snežane Remiković za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku - rukovoditeljke Sektora socijalnih statistika i demografije,
 3. donijela Rješenje o određivanju Jelene Krivokapić za vršiteljku dužnosti pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljke Sektora za poslove Vlade,
 4. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Danijele Nedeljković Vukčević,
 5. donijela Rješenje o razrješenju dužnosti članice Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou Tamare Srzentić,
 6. donijela rješenja o imenovanju Marasha Dukaja za člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou, Agrona Camaja za člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou i Marije Hajduković za zamjenicu člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou,
 7. donijela Rješenje o imenovanju Miloša Rajovića za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 8. donijela Rješenje o imenovanju Petra Odžića za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 9. donijela Rješenje o određivanju Snežane Šćepanović Raičević za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova,
 10. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice Želimira Radinovića,
 11. donijela Rješenje o imenovanju Dragane Babović za savjetnicu potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku i
 12. donijela Rješenje o imenovanju Budimira Mugoše za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

7. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu Materijal
3.Predlog uredbe o kriterijumima za raspoređivanje radnih mjesta policijskih službenika i zvanjima u kojima se mogu vršiti poslovi tih radnih mjesta Materijal
4.Predlog odluke o visini i načinu plaćanja putarine Materijal
5.Predlog za izmjenu i dopunu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-2537/2, od 27. aprila 2022. godine Materijal
6.Informacija o primjeni instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave za 2022. godinu Materijal
7.Informacija o sprovođenju aktivnosti po osnovu nove organizacije državne uprave Materijal
8.Informacija o uvećanju broja zaposlenih i povećanju troškova poslovanja po tom osnovu u privrednim društvima čiji je osnivač država, kao i u privrednim društvima u kojima država posjeduje većinski udio u kapitalu Materijal
9.Informacija o Predlogu okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore, koju predstavlja Vlada Crne Gore, o modelima sprovođenja finansijske podrške EU Crnoj Gori u okviru instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III) Materijal
10.Predlog drugog dobrovoljnog nacionalnog izvještaja: Crna Gora i ciljevi održivog razvoja 2016-2021. godine Materijal
11.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave Materijal
12.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organa uprave za 2021. godinu Materijal
13.Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2021. godinu Materijal
14.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu (predlagači poslanici: Daliborka Pejović, Miloš Konatar, Dragan Ivanović, Draginja Vuksanović Stanković i Amer Smailović) Materijal
15.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (predlagači poslanici: Daliborka Pejović, Miloš Konatar, Dragan Ivanović, Draginja Vuksanović Stanković i Amer Smailović) Materijal
16.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (predlagači poslanici: Miloš Konatar, Nikola Rakočević, Dragan Vukić, Kenana Strujić-Harbić i Adnan Striković) Materijal
17.Kadrovska pitanja
17.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku Materijal
17.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku Materijal
17.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore Materijal
17.4Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
17.5Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou i razrješenje članice i zamjenice člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou Materijal
17.6Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou i imenovanje člana i zamjenice člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou Materijal
17.7Predelog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
17.8Predelog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
17.9Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova Materijal
17.10Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za željeznice Materijal
17.11Predlog za imenovanje savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku Materijal
17.12Predelog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije regionalnog puta, dionica Čekanje - Čevo - Riđani, Prijestonica Cetinje (bez rasprave) Materijal
19.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Podgorica – Danilovgrad, od KM 114+500 do KM 129+500 (bez rasprave) Materijal
20.Informacija o zaključivanju Ugovora o donaciji između Ambasade Republike Koreje u Crnoj Gori i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore s Nacrtom ugovora o donaciji (bez rasprave) Materijal
21.Informacija koja sadrži spisak imena lica koja su primljena u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa (ekonomsko državljanstvo) do 25.05.2022. godine (bez rasprave) Materijal
22.Informacija o početku pripreme predstavljanja Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka (bez rasprave) Materijal
23.Informacija o prodaji trajno oduzetog plovila – jedrilice „Marina“, marke Bavaria cruiser 46, oznake Marina/94005 s Predlogom ugovora o kupoprodaji plovila (bez rasprave) Materijal
24.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-652/2, od 3. marta 2022. godine, sa sjednice od 24. februara 2022. godine (bez rasprave) Materijal
25.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-2436/2, od 27. aprila 2022. godine (bez rasprave) Materijal
26.Predlog za izmjenu i dopunu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-1938/2 od 8. aprila 2022. godine, sa sjednice od 31. marta 2022. godine (bez rasprave) Materijal
27.Predlog platforme za prisustvo predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića u svojstvu gosta na Samitu inicijative „Otvoreni Balkan“, 7. i 8. juna 2022. godine, Ohrid, Republika Sjeverna Makedonija Materijal
28.Predlog platforme o radnoj posjeti delegacije Vlade Crne Gore Bosni i Hercegovini, koju predvodi Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma, 9. i 10. juna 2022. godine, u Sarajevu Materijal
29.Predlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića, na Drugom Prespa Forumu za dijalog 2022. (bez rasprave) Materijal
30.Predlog za preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija - Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Služba Predsjednika Crne Gore (bez rasprave) Materijal
31.Pitanja i predlozi
31.1Usmena informacija o obračunu zarada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
31.2Predlog platforme za učešće Agrona Camaja, državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave, na Zapadnobalkanskom forumu za digitalnu bezbjednost, Talin, Estonija, 14. i 15. juna 2022. godine Materijal
31.3Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o Vladi Crne Gore Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?