Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 3. i 8. juna 2021. godine

Objavljeno: 15.06.2021. 13:23 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Sadržaj:
Vlada je 3. juna odlučila o:Vlada je 8. juna 2021. godine odlučila o:
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 11. juna 2021. godine usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 3. i 8. juna 2021. godine.

Vlada je 3. juna odlučila o:

1. Predlogu uredbe o načinu korišćenja, održavanja i upravljanja nepokretnostima za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava;

2. Informaciji o postupnom unapređenju pregovaračke strukture u procesu evropske integracije Crne Gore;

3. Predlogu odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda sloboda i bezbjednost;

4. Predlogu odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za kontrolu biračkog spiska;

5. Predlogu odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za maj 2021. godine;

6. Predlogu programa razvoja Avio-helikopterske jedinice Mup Crne Gore i izgradnja sistema helikopterske hitne medicinske pomoći (HHMP) i helikopterskih policijskih operacija 2021 – 2031;

7. Informaciji o potrebi izmjene i dopune Odluke o osnivanju jednočlanog akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore“ s Predlogom odluke;

8. Predlogu programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za maj 2021. godine (tekuće održavanje);

9. Izvještaju o realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2020. godinu i Predlog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2021. godinu;

10. Informaciji o formiranju Nacionalnog tijela za bezbjednost saobraćaja (NTBS);

11. Informaciji sa Predlogom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između avio helikopterske jedinice Ministartsva unutrašnjih poslova i To Montenegro-a;

12. Izmjenama i dopunama finansijskog plana Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) d.o.o. Beograd za 2021. godinu - broj 01;

13. Informaciji o obezbjeđivanju sredstava za adaptaciju dijela enterijera Skupštine Crne Gore;

14. Informaciji o realizaciji kratkoročne mjere 3.3 Turistički vaučeri za prosvjetne i zdravstvene radnike i podrška izdavaocima privatnog smještaja;

15. Predlogu za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-118, od 10. 4. 2017. godine, sa sjednice od 6. 4. 2017. godine;

16. Izvještaju za pripremu ažuriranog nacionalnog utvrđenog doprinosa (NDC) za Crnu Goru iz 2020. godine;

17. Srednjeročni izvještaju Crne Gore o implementaciji preporuka dobijenih tokom trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda (UPR);

18. Izvještaju o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2019. godinu;

19. Izvještaju o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore 2019 – 2023, za 2020. godinu;

20. Izvještaju o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva javne uprave za 2020. godinu;

21. Izvještaju o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2020. godinu;

22. Kadrovska pitanja:

22.1 Rješenje o imenovanju Savjeta za prava djeteta;

22.2 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlje pregovora 25. Nauka i istraživanje;

22.3 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 14. Saobraćajna politika i 21. Trans-evropske mreže;

22.4 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost;

22.5 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlje pregovora 27. Životna sredina;

22.6 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 2. Sloboda kretanja radnika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje;

22.7 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13. Ribarstvo;

22.8 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlje pregovora 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;

22.9 Rješenje o razrješenju dužnosti članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 1. Sloboda kretanja robe, 7. Pravo intelektualne svojine, 8. Konkurencija i 28. Zaštita potrošača i zdravlja;

22.10 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 30. Vanjski odnosi;

22.11 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 16. Porezi i 29. Carinska unija;

22.12 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 5. Javne nabavke, 32. Finansijski nadzor i 33. Finansijske i budžetske odredbe;

22.13 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 10. Informatičko društvo i mediji i 26. Obrazovanje i kultura;

22.14 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 4. Sloboda kretanja kapitala, 9. Finansijske usluge, 17. Ekonomska i monetarna unija i 18. Statistika;

22.15 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 6. Privredno pravo i 20. Preduzetništvo i industrijska politika;

22.16 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 15. Energetika;

22.17 Rješenje o razrješenju dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika;

22.18 Rješenje o opozivu sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u Republici Argentini, sa nadležnošću za Provinciju Ćako, sa sjedištem u Ćakou;

22.19 Rješenje o prestanku mandata direktoru Uprave za zaštitu kulturnih dobara;

22.20 Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara;

22.21 Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta;

22.22 Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“;

22.23 Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora „Montenegro Bonus“ d. o. o. Cetinje;

22.24 Rješenje o izboru članova Odbora direktora „Montenegro Bonus“ d. o. o. Cetinje;

22.25 Predlog za opoziv sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Mađarskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Budimpešti;

22.26 Rješenje o prestanku mandata pomoćniku direktora Uprave za inspekcijske poslove – rukovodiocu Sektora za međunarodnu saradnju;

22.27 Predlog Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica za izbor članova novog Odbora direktora „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica;

22.28 Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala, na redovnoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica;

22.29 Predlog Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica za izbor članova novog Odbora direktora „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica;

22.30 Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica;

22.31 Predlog Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar za izbor članova novog Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar;

22.32 Predlog Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar za izbor članova novog Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar

22.33 Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja;

22.34 Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na II redovnoj elektronskoj sjednici Skupštini akcionara „Sveti Stefan Hoteli“ AD

22.35 Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIX redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera“ AD Budva;

22.36 Rješenje o razrješenju dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za zaštitu životne sredine“;

22.37 Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za zaštitu životne sredine“;

22.38 Rješenje o imenovanju Biroa za operativnu koordinaciju;

23. Informaciji o predlogu sporazuma o donaciji četiri brza čamca sa pratećom opremom i potrebnom osnovnom obukom između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarija za odbrambenu saradnju s Predlogom sporazuma o donaciji;

24. Predlogu za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-5227, sa sjednice od 27. novembra 2020. godine;

25. Predlogu za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5323, sa sjednice od 27. novembra 2020. godine;

26. Predlogu platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić, na bilateralnim sastancima sa ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, ministrom regionalnog razvoja i EU fondova Natašom Tramišak, kao i sa ministrom ekonomije i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske Tomislavom Ćorićem, 8. i 9. juna 2021. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska;

27. Predlogu platforme za posjetu mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja, Sankt Petersburgu, 3. i 4. juna 2021. godine;

28. Predlogu platforme za učešće crnogorske delegacije na XII sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, Podgorica 10. jun 2021. godine;

29. Predlogu platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministarka zdravlja spec. dr Jelena Borovinić Bojović Ministarstvu zdravlja Republike Francuske, Pariz, od 7. do 10. juna 2021. godine;

30. Predlogu platforme za učešće ministarke prof. dr Vesne Bratić, na sastanku ministara sporta zemalja procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Istanbul, Republika Turska, od 8. do 10. juna 2021. godine;

31. Predlogu platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova na ministarskoj konferenciji Brdo procesa, Portorož, Republika Slovenija, 9. i 10. juna 2021. godine;

32. Predlogu mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu (predlagači poslanici: Slaven Radunović, Danilo Šaranović, Dragan Ivanović, Branka Bošnjak i Miloš Konatar);

33. Predlogu odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić“;

34. Predlogu za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, stambenog prostora sa pripadajućim zemljištem evidentiranim u listu nepokretnosti broj 1511, KO Budva;

35. Zahtjevu za obezbjeđivanje sredstava za nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za COVID–19

36. Predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „Montenegro Airlines“ A.D. Podgorica;

37.Predlogu mišljenja na amandmane (26) koje su podnijeli poslanici Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o unutrašnjim poslovima;

38. Predlogu amandmana na Predlog zakona o unutrašnjim poslovima;

39. Informaciji o podršci sprovođenju postupka elektronske fiskalizacije;

40. Informaciji o sajber partnerstvu između Britanske ambasade Podgorica i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija;

41. Predlogu za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2116/2, od 29. aprila 2021. godine, sa sjednice od 22. aprila 2021. godine;

42. Predlogu odluke o izmjenama Odluke o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata;

43. Predlogu platforme za susret mr Aleksandra Stijovića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa ministrom poljoprivrede Republike Poljske, gradonačelnikom grada Krakowa i zainteresovanim investitorima, 4. i 5. juna 2021. godine;

Vlada je 8. juna 2021. godine odlučila o:

1. Predlogu za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-856/1, od 11. marta 2021. godine.

2. Predlogu odluke o izmjenama Odluke o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata;

3. Predlogu za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke a. d. Podgorica (pravni nasljednik Podgoričke banke a. d. Podgorica) i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „Solidarno“ Podgorica;

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
-Odluka se verifikuje na prvoj narednoj sjednici Vlade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?