Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 27. oktobra 2023. godine

Objavljeno: 27.10.2023. 14:48 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 27. oktobra 2023. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, odlučila o:

 1. Predlogu strategije ranog razvoja djeteta za period 2023-2027 s Predlogom akcionog plana za period 2023-2024. godina,
 2. Predlogu kolektivnog ugovora lnstituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju reumatologiju „Dr Simo Milošević” AD Igalo,
 3. Predlogu za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (pravni nasljednik Podgoričke banke a.d. Podgorica) i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO” Podgorica s Nacrtom aneksa 8 Ugovora o dugoročnom kreditu i Nacrtom aneksa 7 Garancije,
 4. lzvještaju o rezultatima prve runde pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbjegavanja,
 5. Informaciji o potrebi pomoći sportskim organizacijama,
 6. Predlogu za finansiranje zaostalih članarina Vazduhoplovnog saveza Crne Gore prema Svjetskoj vazduhoplovnoj organizaciji iz Tekuće budžetske rezerve,
 7. Predlogu za finansiranje organizacije proslave „15 godina osnivanja Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore” iz Tekuće budžetske rezerve,
 8. Predlogu za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo zdravlja na potrošačku jedinicu Fond za zdravstveno osiguranje,
 9. Predlogu za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja na potrošačku jedinicu Zavod za metrologiju,
 10. Predlogu odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenta za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo” Bijelo Polje,
 11. Predlogu odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Zahumlje” Niksić,
 12. Predlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima,
 13. Predlogu odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije kao odgovor na nezakonito priznavanje, okupaciju ili pripojenje od strane Ruske Federacije određenih ukrajinskih regija koje nijesu pod kontrolom Vlade Ukrajine i
 14. Predlogu za finansiranje projekta „Luča”, nosioca projekta NVO Montenegro Space Research iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.

27.10.2023. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog strategije ranog razvoja djeteta za period 2023-2027 s Predlogom akcionog plana za period 2023-2024. godina Materijal Zaključci
2.Predlog kolektivnog ugovora lnstituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju reumatologiju „Dr Simo Milošević” AD Igalo Materijal Zaključci
3.Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (pravni nasljednik Podgoričke banke a.d. Podgorica) i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO” Podgorica s Nacrtom aneksa 8 Ugovora o dugoročnom kreditu i Nacrtom aneksa 7 Garancije Materijal Zaključci
4.lzvještaj o rezultatima prve runde pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja Materijal Zaključci
5.Informacija o potrebi pomoći sportskim organizacijama Materijal Zaključci
6.Predlog za finansiranje zaostalih članarina Vazduhoplovnog saveza Crne Gore prema Svjetskoj vazduhoplovnoj organizaciji, iz Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
7.Predlog za finansiranje organizacije proslave „15 godina osnivanja Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore” iz Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
8.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo zdravlja na potrošačku jedinicu Fond za zdravstveno osiguranje Materijal Zaključci
9.Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja na potrošačku jedinicu Zavod za metrologiju Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenta za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Centar za kulturu "Vojislav Bulatović-Strunjo" Bijelo Polje Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi "Zahumlje" Niksić Materijal Zaključci
12.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije kao odgovor na nezakonito priznavanje, okupaciju ili pripojenje od strane Ruske Federacije određenih ukrajinskih regija koje nijesu pod kontrolom Vlade Ukrajine Materijal Zaključci
14.Predlog za finansiranje projekta ,,Luča", nosioca projekta NVO Montenegro Space Research, iz sredstava Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?