Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 28. juna 2024. godine

Objavljeno: 28.06.2024. 16:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 28. juna 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, odlučila o:

  1. Predlogu za uplatu proknjiženih obaveza i uplatu sredstava po osnovu usluga o pružanju specijalizovane medicinske rehabilitacije u toku 2024. godine, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore prema Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” A.D. Igalo, u iznosu od 5.000.000,00 €
  2.  Predlogu kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore
  3. Predlogu uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i
  4. Predlogu za davanje saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela zarade za tri pomoćnika sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo.

28. jun 2024. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog za uplatu proknjiženih obaveza i upatu sredstava po osnovu usluga o pružanju specijalizovane medicinske rehabilitacije u toku 2024. godine, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore prema Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” A.D. Igalo, u iznosu od 5.000.000,00 € Materijal Zaključci
2.Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore Materijal Zaključci
3.Predlog uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
4.Predlog za davanje saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela zarade za tri pomoćnika sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?