Sastanak ministra Bojanića sa ambasadorkom Rajnke i predstavnicima Obalske straže SAD

Objavljeno: 24.06.2021. 18:09 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić sastao se danas sa Nj.E. ambasadorkom Džudi Rajzing Rajnke i predstavnicima Obalske straže Sjedinjenih Američkih Država.

Predstavnici Obalske straže Sjedinjenih Američkih Država, boravili su u posjeti Crnoj Gori u periodu od 21. do 24. juna u cilju provjere ispunjenosti uslova bezbjednosne zaštite brodova i luka (Međunarodnog kodeksa za bezbjednost brodova i luka ISPS Code). Tom prilikom obišli su Luku Bar AD, Port of Adria AD i Luku Kotor AD i upoznali se sa procedurama praćenja smjernica međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva iz ove oblasti.

Na današnjem sastanku razgovaralo se o trenutnom stanju u oblasti bezbjednosne zaštite u lukama Crne Gore kao i načinima za njeno unapređenje. Delegacija Obalske straže iznijela je svoja zapažanja i preporuke u ovoj oblasti.

Izražena su očekivanja da će saradnja u oblasti bezbjednosne zaštite u lukama dalje razvijti. Naglašeno je opredeljenje za inteziviranje saradnje u ovoj oblasti uvažavajući obostrani interes i predložena  razmjena iskustva u cilju jačanja bezbjednosnih kapaciteta u našim lukama.

Predstavnici američke Obalske straže u sklopu američko-crnogorskog Međunarodnog programa bezbjednosti, svake godine borave u posjeti Crnoj Gori, kako bi imali uvid u poštovanje bezbjedonosnih standarda predviđenih kroz Međunarodni kodeks za bezbjednost brodova i luka ISPS Code.

Pomenuti ISPS Code je u nacionalno zakonodavstvo implementiran kroz Zakon o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka, kojim se uređuje način bezbjednosne zaštite brodova i luka za pristajanje i sidrenje brodova, postupci u slučaju događaja kojim se ugrožava ili se može ugroziti bezbjednost broda i luke i druga pitanja od značaja za bezbjednosnu zaštitu brodova i luka.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?