Slobodan pristup informacijama

Ministarstvo vanjskih poslova u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast, preduzima aktivnosti u cilju ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama svim zainteresovanim subjektima.

Aktivnosti koje Ministarstvo vanjskih poslova sprovodi u cilju poštovanja i implementacije propisa odnose se na postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama nevladinog sektora, fizičkih i pravnih lica, postupanje po zahtjevima organa uprave nadležnog za nadzor nad primjenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, objavljivanje akata različite pravne sadržine koji su od značaja za rad i funkcionisanje Ministarstva vanjskih poslova, a koji shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama treba da budu dostupni zainteresovanim stranama.

Poštujući normativni okvir kojim se uređuje slobodan pristup informacijama, Ministarstvo vanjskih poslova proaktivnim objavljujem informacija na službenoj internet stranici, pruža mogućnost svim subjektima da na odgovarajući način budu upoznati sa radom i postupanjem Ministarstva.

Putem linka u nastavku možete poslati Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova.Uputi zahtjev

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?