Spisak kandidata koji su položili stručni ispit radne osposobljenosti

Objavljeno: 12.10.2021. 12:53 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 16 stav 5 Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti  za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i  opremom (“Službeni list CG”, br. 19/14 i 17/21), Ministarstvo kapitalnih investicija - Komisija za polaganje stručnog ispita radne osposobljenosti za eksploataciju, rukovanje i održavanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom iz oblasti termoenergetike, objavljuje

SPISAK KANDIDATA

koji su položili stručni ispit radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom iz oblasti termoenergetike, u vanrednom avgustovskom ispitnom roku 2021. godine 

I. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje gasnim instalacijama kapaciteta do 30 m3 na punionicama auto gasa, položili su sljedeći kandidati:

 • Jočić Velimir
 • Femić Slobodan
 • Raičević Blagoje
 • Premović Stefan
 • Šćekić Danilo
 • Joksimović Stefan
 • Gjonaj Ilir
 • Arapaj Gjon
 • Ujkić Ljuvić
 • Dushaj Tar
 • Radusinović Miodrag
 • Raketić Boris
 • Radić Velimir
 • Fuštić Miloš
 • Šuškavčević Slaven
 • Zeković Uroš
 • Beriša Jasmin
 • Lekić Bogdan
 • Đukanović Željko
 • Vujović Vučeta
 • Medojević Milan
 • Vukićević Jovica
 • Jovićević Maja
 • Martinović Ilija
 • Stamatović Dejana
 • Novosel Živan
 • Vujović Snežana
 • Bojanić Tanja
 • Hakšabanović Rasim
 • Mijović Filip
 • Kaluđerović Aleksandar
 • Jovanović Vladimir
 • Vuković Danka
 • Cmiljanić Jelena
 • Omerhodžić Salmir
 • Đurović Dejan
 • Vojinović Miloš
 • Vuksanović Anto
 • Prpić Goran
 • Kovačević Dražen
 • Španjević Miroljub
 • Suljević Amar
 • Bujković Predrag
 • Martić Nenad
 • Božinović Toni
 • Konatar Marinko
 • Lazarević Lazar
 • Lučić Danilo
 • Vukčević Nikola
 • Vuković Dejan
 • Boričić Andrija
 • Klikovac Damjan
 • Popović Nina
 • Marković Ranko
 • Vukojičić Todor
 • Kljajić Miroslav
 • Tušup Jovan
 • Vukić Miloš
 • Radanović Milorad
 • Ratković Miloš
 • Božović Nebojša
 • Šćekić Slađan
 • Vojinović Bojan
 • Pavlović Goran
 • Dlakić Samir
 • Mujanović Adis
 • Ljuković Havo
 • Jovanović Miloš
 • Radović Vladimir
 • Tahiri Hajrudin
 • Škrijelj Alan
 • Muratović Nerkez
 • Novićević Mileta
 • Miranović Dalibor
 • Ivanović Nikola

II. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje gasnim instalacijama, položio je sljedeći kandidat:

 • Radunović Novica

III. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje centralnim grijanjem i klimatizacijom, položio je sljedeći kandidat:

 • Đukanović Dragan
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?